Notat frå Nei til EU om EUs energipakke 4. Viser at dersom EUs energipakke 4 blir ein del av EØS-avtalen, så vil EU få direkte kontroll over bygging av utanlandskablar og energimarknaden.

Notat 1 2019 Energipakke 4.pdf
Popular 3.66 MB 390
06/12/2019 18:26:17