Hefte om krafteksport og bygging av utanlandskablar frå 1994: "Moglege virkningar av felles energimarknad i EU/EØS på elektrisitetsprisane i Noreg og på norsk kraftkrevjande industri". 

Heftet viser korleis det i 90-åra vart lagt planar for å få norsk kraftpris opp på europeisk nivå. Sal av råvaren kraft skulle vera overordna industriproduksjon: "Dersom denne industrien (kraftkrevende) ikke kan betale det kraften koster, er den ikke levedyktig. I så fall betyr det at samfunnet kan oppnå bedre verdiskapning ved å selge denne kraften til markedspris hjemme eller ute".

Som eit middel til oppnå auka kraftprofitt, skulle ein sørge for fullstendig fri kraftmarknad, tett integrert i EU/EØS. Det vart difor planlagd storstilt utbygging av kraftliner til utlandet. Det er nesten skremmande å sjå kor godt spådomane frå 1994 har blitt realitetar i dag, mellom anna at dette ville føre til bygging av vindkraft. 

 

19941112-EUs kraftmarknad og kraftliner.pdf
Popular 617 KB 424
06/12/2019 11:17:23