Industriaksjonen og Manifest tankesmie har laga eit notat om nye utenlandskablar, som viser kor stor skade desse har for klima, naturmiljø og arbeidsplassar, og tar samtidig utgangspunkt i interessefellesskapet mellom miljøvern og kraftforedlande industri, sllik det kjem til uttrykk i Kabelaksjonen.

MILJØ OG INDUSTRI

Interessefellesskapet mellom miljøvern og kraftforedlende industri kommer nå til uttrykk i nye allianser mellom miljøbevegelse og fagbevegelse. Både Naturvernforbundet og Norges jeger- og fiskerforbund krever «ingen nye konsesjoner» til nye utenlandskabler før skadevirkningene for miljøet er utredet. I Midt-Norge har lokallag og fylkeslag i Naturvernforbundet gått sammen med tillitsvalgte i industrien om aksjonen «Stopp nye utenlandskabler».1 Grunnlaget for den nye alliansen ligger i at den kraftforedlende industrien i Norge faktisk drives med utslippsfri, grønn vannkraft.

Denne industrien er også den største bidragsyteren til norske utslippskutt, gjennom omstillinger som har gitt 40 prosent reduksjon siden 1990-tallet, samtidig som omsetningen er økt med 37 prosent. Den kraftforedlende industrien eksporterer for over 100 milliarder kroner i året og har ambisjoner om nullutslipp av klimagasser. Den er derfor et av bena norsk økonomi må gå på gjennom, og etter, «det grønne skiftet». Hva som skjer med denne industrien, har derfor betydning for når og hvordan det kan bli mulig å trappe ned den langt mer utslippstunge petroleumsindustrien, som per i dag er Norges viktigste næring. Jo svakere den vannkraftbaserte industrien står, jo mer politisk og økonomisk krevende vil det bli å trappe ned den petroleumsbaserte. Dette hører også med til bildet når vi nå skal se nærmere på striden om nye utenlandskabler i et miljø- og klimaperspektiv.

Les notatet.