Utskrift
Treff: 620

Aksjonen gjennomfører relevante utredninger som belyser ulike problemstillinger rundt nye utenlandskabler. Finansiering skjer gjennom frivillige bidrag fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Til nå har interimsstyret fått finansiert og gjennomført en juridisk vurdering som viser at Statnetts konsesjon for å bygge kabel til England er basert på en mangelfull konsekvensutredning ut fra kravene i plan- og bygningsloven.

Basert på den juridiske vurderingen er det satt i gang et prosjekt som skal klargjøre hva som må utredes av naturkonsekvenser for at kravene i plan- og bygningsloven skal bli oppfylt. Prosjektet skal også etterprøve Statnetts samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyse for Englands-kabelen, bl.a i lys av at Riksrevisjonen i 2016 gav Statnett svært skarp kritikk for mangler ved de samfunnsøkonomiske analysene Statnett har lagt fram.

Et forprosjekt er gjennomført, og danner grunnlaget for videre prosjekter.

LO i Trondheim og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag fungerer som sekretariat for aksjonen. Kontaktinfo: mail: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den., telefon 995 14 216 (LO Trondheim) og 402 48 084 (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag). Økonomifunksjonen i aksjonen blir ivaretatt av Thamshavn Kjemiske Fagforening.

Aksjonen er avhengig av nye pengebidrag for å få gjennomført aktuelle videre utredninger, og andre tiltak som skal til for å få «kabelsaken» opp på den politiske dagsorden. Pengebidrag, små og større, kan gis til bankkonto 4212 44 18520. Send gjerne mail om bidrag samtidig med bidrag til konto.

Interimsstyrets mål er å samle inn ca 350 000 kr, for å gjennomføre resterende planlagte utredninger. Nye utredninger igangsettes i samsvar med tilgjengelige midler.

Aksjonen vil gjerne ha deg med på laget, enten som enkeltperson eller som medlem av en organisasjon! Aksjonen er partipolitisk nøytral.

Alle som bidrar vil få tilsendt rapporter som utarbeides. Eventuelt overskudd av innsamlede midler vil bli tilbakebetalt.

Bli med, stopp nye utenlandskabler og redd natur og arbeidsplasser!

For interimsstyret, 10. desember 2018

 

Jan Haugen                                         Magne Vågsland

Leder                                                  nestleder