10.12.2018 ble det etablert et interimsstyre for aksjonen:

  • Jan Haugen (Orkla Kjemiske Arbeiderforening) – leder
  • Magne Vågsland (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag) – nestleder
  • John-Peder Denstad (LO i Trondheim)
  • Mads Løkeland (Naturvernforbundet i Orklaregionen)
  • Per Tronvoll (Thamshavn Kjemiske Fagforening)
  • Hogne Hongset (Naturvernforbundet i Aure)