Utskrift

Norsk elpris blir sterkt påverka av elprisane på kontinentet når det blir fleire utanlandskablar. Når Englandskabelen og kanskje Skottlandskabelen blir bygget, kan dette føre til sterkt auka pris, då prisen i Storbritannia er mykje høgare enn i Noreg.

Det er heilt feilaktig å påstå at det er temperatur og fyllingsgrad i Noreg som har vore avgjerande for norsk elpris i perioden 2016 - 2018 og utover i 2019. Det er i hovudsak kontinental pris som har vore avgjerande, og dette har vore mogleg på grunn av den store veksten i utanlandskablar.

Mads Løkeland-Stai hadde presentasjon om dette på styremøte 25.04.2019: