Fiberkabelen Celtic Norse fra Irland til Øysand i Melhus vil gi økt strømpris, industridød og enda flere vindturbiner. Norge subsidierer datasentre og kryptovaluta med milliardbeløp. Prosjekt som knapt gir arbeidsplasser og inntekter.  Det er det motsatte av grønn industrisatsing. Det er U-landspolitikk.

Ikke en utenlandskabel for krafteksport, slik som NorthConnect, men denne fiberkabelen vil gi samme virkning for kraftpris, industrien og press på utbygging av vindkraft på land.

Arne Byrkjeflot hadde innlegg om dette i Adresseavisa 08.08.20.  Her bringer vi en lengre kronikk om det samme.
Erling Aronsveen i Celtic Norse, hadde svar i Adresseavisa 13.08.20, uten å kommentere økt kraftpris og virkningene av det.


Illustrasjon fra Celtic Norse. 2000 km lang fiberkabel fra Irland til Øysand i Melhus i Trøndelag

Celtic Norse – gir økt strømpris, industridød og flere vindkraftanlegg

Adresseavisa brakte i fjor to artikler der eierne av den planlagte kabelen CelticNorse fikk legge fram sitt glansbilde uten et kritisk spørsmål.  Det tok lang tid før folk flest forsto konsekvensen av vedtak om vindkraft. Håper det ikke er for seint å stanse det nye felttoget fra energiselskapene.

Vi trenger all den elektriske krafta vi har til satsinga på grønn industri og elektrifisering av Norge. Da skal den ikke gå til enorme haller for datasentre og kryptovaluta med servere eller datamaskiner i titusentall. Der det stort sett er bare anleggsfasen som gir arbeidsplasser og inntekter til landet vårt. Det er U-landspolitikk.

Fakta om den planlagte kabelen:

Styreleder Svein Olav Munkeby i NordTrøndelag elektrisitetsverk (NTE) er også styreleder i Celtic Norse. Celtic Norse er en planlagt fiberkabel til en halv milliard fra Irland til Øysand i Melhus utenfor Trondheim. Ifølge Adresseavisa 13.2.2019 skal kabelen sikre kapasitet til etablering av store datasentre både i Trøndelag, i Innlandet og i Nordland. ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, har godkjent statlig støtte på 100 millioner til kabelen. Eierne har allerede undersøkt tomter både i Klæbu, Malvik og Stjørdal. Tulluan i Klæbu ser ut til å være foretrukket til det første senteret.

Fiberkabelen er 2000 km lang. Det forhandles om avstikker både til Island og Skottland. Og det store salgsargumentet er at det er videre forbindelse til USA. Det skyldes at Irland i dag er selveste episenteret for datasentre i Europa. Og et lite skatteparadis

Prosjektet eies 1/3 hver av de tre store kraftselskapene Trønderenergi, NTE og Eidsiva. Eidsiva er igjen eid av kraftgiganten ECO, tidligere Hafslund.

Hvorfor satser kraftselskap på datasentre?

Svaret er enkelt. De vil ha opp prisen på strøm i Norge. Kraftselskapene er norgesmestre i lobbyvirksomhet.  To kabler er under bygging til Tyskland og England. De kan frakte 24 TWh (milliarder kilowattimer) ut av Norge. Norges kraftoverskudd på 10 til 15 TWh årlig vil dreneres bort og gi prisøkning.  NVE anslår 5 til 6 øre/kWh i prisøkning som følge av de to nye kablene. Konsesjonsbehandlinga av den tredje kabelen NorthConnect er utsatt inntil de to er i gang.

Men det er ikke nok.

Eierne sier fiberkabelen skal brukes til datasentre og ikke til kryptovaluta. Men Kraftselskapene skal selge strøm. Ikke drive datasentre. De vil selge seg ut til utenlandske giganter som skal tjene penger og ikke noe annet.  De bryr seg ikke om hva som lages. Og er det noen som er sultne på norsk strøm så er det kryptovalutaselskapene.

Og regjeringen gjør norsk strøm billig både for kryptoselskap og datasentre. Revidert statsbudsjett opphevde vedtaket fra statsbudsjettet i 2018 om å fjerne subsidieringa av kryptovaluta. Bitcoin og annen kryptovaluta likestilles med hjørnesteinsbedrifter som Elkem Thamshamn, Wacker Holla og Norske Skog på Skogn. De skal betale 15.5 øre mindre i elavgift pr. kilowattime enn både folk flest og annet næringsliv.

Stortinget vedtok å stanse subsidieringa av kryptovaluta fra 1.3.2019.  Men både å gi statsstøtte og fjerne statsstøtte skal godkjennes av EU gjennom ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. ESA sa nei. Etter halvannet års forhandlinger kastet regjeringa kortene.

Kraftselskapene skal selge strøm. Ikke drive datasentre

Kryptovaluta er ekstremt energikrevende.  Men det er også datasentre. Menon Economics har beregnet at et datasenter krever minst 100 mål tomt og bruker 90 MW strøm.  Det gir et årsforbruk på 0,8 TWh (milliarder kilowattimer) i året.  Det er like mye som smelteverket Elkem Thamshamn bruker. Menon Economics skriver i sin rapport at de store datasentrene helst vil ha tomter på 4 til 500 mål.  Da blir energiforbruket like stort som Norges største aluminiumsverk Hydro Sunndalsøra. Og planen er ikke bare et datasenter. Både Trøndelag, Innlandet og Nordland skal få. Kanskje Møre og Romsdal også.

Datasentre og ikke minst kryptovaluta er så energikrevende at de i likhet med utenlandskablene vil forandre vannkraftlandet Norge til et underskuddsland på kraft. I september 2019 kunne Europower fortelle at Statnett allerede da hadde mottatt forespørsler fra datasentre på totalt 7 000 MW, som i sin ytterste konsekvens kan utløse hele 60 TWh nytt forbruk. Det er 80 datasentre.  Statnett mener riktignok at mye er urealistisk men om bare halvparten blir bygd snakker vi om årlige subsidier på 4,6 milliarder kroner.  Mer alvorlig er likevel at strømprisen økes dramatisk for vår nøkkelindustri og i de tusen hjem. Og skaper en ny vindkraftboom.

Så kan Google, Apple og Microsoft reklamere med at de bruker grønn energi og vise bilder fra våre dype daler og høye fjell i sine annonser.

Norge sitter igjen med glassperler.

Menon påstår i sin rapport at et datasenter vil gi 100 til 200 direkte arbeidsplasser, men sier ikke et ord om hva de skal jobbe med. Alle serverne kjøpes i utlandet.  Datasentre fjernstyres fra utlandet. Eksperter flys inn for service og vedlikehold.  Tjenestene leveres direkte i utlandet gjennom fiberkabelen. Hele gevinsten forblir i utlandet. Dette er U-landspolitikk

Vi trenger all den elektriske krafta vi har til satsinga på ny grønn industri og elektrifisering av Norge. Da skal den ikke gå til enorme haller med servere i titusentall. Der det stort sett er bare anleggsfasen som gir arbeidsplasser og inntekter til landet vårt.

Den samme fronten som stanset NorthConnect-kabelen må stanse Celtic Norse.

Arne Byrkjeflot, leder av Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening.