Vi, tillitsvalgte i ELKEM,  ber Arbeiderpartiet stemme for forslaget om å nekte NorthConnect konsesjon i Stortinget 23.4.2020.

Torsdag 23.4 skal forslag om å instruere regjeringen å si nei til konsesjon for NorthConnect-kabelen til Skottland.   SP, SV, Rødt og FrP vil stemme for.  Dersom Arbeiderpartiet også stemmer for vil  NorthConnect være gravlagt for godt. Les her.

Tillitsvalgte i ELKEM ser med forbauselse på at saksordfører Espen Bart Eide fra AP sier at AP ikke vil støtte forslaget.  Da støtter AP i praksis utsettelsen fra regjeringen til det er høste erfaring med  de to kabler som er under bygging.  Halmstrået er at energiloven skal endres slik at Statnett får monopol på utenlandskabler.

Men kabelen vil ha nøyaktig samme virkning for strømpris og industriens konkurranseevne om kabelen eies av Statnett eller fire  kraftselskap.  Statnett er ingen alliert for kabelmotstandere. De står bak alle kabler som er bygd. Også da som oftest ved å overta private initiativ. Statnett har anbefalt å gi NorthConnect konsesjon.

Det er nå NorthConnect kan erklæres  død og begravet dersom også Arbeiderpartiet stemmer riktig. Det er nå FrP ikke er bundet opp i regjering og dermed kan stemme mot å gi konsesjon. Hvordan den politiske situasjonen er i 2024/2025 kan ingen vite med sikkerhet.

En utsettelse vil skape usikkerhet som vår industri ikke er tjent med.  Arbeiderpartiet er slett ikke tjent med å være det partiet som hindret at NorthConnect ble erklært død og begravet i 2020.  Det vil svekke partiet i deres viktigste velgergrunnlag ved Stortingsvalget neste år.

Vi, tillitsvalgte i ELKEM,  ber Arbeiderpartiet ta til fornuften og stemme for forslaget om å nekte NorthConnect konsesjon i Stortinget 23.4.2020.

Mvh

  • Terje Andre Hanssen   Konserntillitsvalgt i Elkem
  • Per Tronvoll                  Hovedtillitsvalgt  Elkem Thamsham
  • Sverre Linga                 Hovedtillitsvalgt  Elkem Bjølvefossen
  • Knut Sande                   Hovedtillitsvalgt  Elkem Bremanger
  • Jan H Karlsen               Hovedtillitsvalgt  Elkem Salten
  • Per R Aas                      Hovedtillitsvalgt   Elkem Rana
  • Andre Didden               Hovedtillitsvalgt  Elkem Carbon