Takk til alle som har bidratt:

Takk til Fagforeiningar, Fagforbund, Naturvernforbundet, Kabelaksjonen, Industriaksjonen, Turistforeninga, fleire politiske parti og andre organisasjonar og einskildpersonar. Til saman har vi stansa dette prosjektet for lang tid.

Frå demonstrasjonen utafor Stortinget 9. mars 2020. Foto: Heidi Larsen

Olje- og energidepartementet stansa behandlinga av konsesjonssøknaden 25.03.2020

"Ikke tilstrekkelig grunnlag for konsesjonsbehandling av NorthConnect"

"Olje- og energidepartementet har informert selskapet NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om mellomlandsforbindelsen for kraft. Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging."

Departementets pressemelding

Vedtaksbrevet