Utskrift

NVE har akkurat kome med sin anbefaling om NorthConnect, den planlagde kabelen mellom Noreg (Sogn) og Skottland. NVE anbefaler at den får konsesjon, fordi den er samfunnsøkonomisk lønsam.
NVE har ikkje vurdert virkninga for industrien: "NVE gjennomfører en sektoranalyse, der vi ikke utreder virkningene av økte kraftpriser for ulike forbrukergrupper, for eksempel for industrien." NVE reknar med at elprisen i Noreg vil auke med 1 - 3 øre/kWh, og nettleiga opp med 0,4 øre. Godt nytt for kraftbransjen (inntekt og gunstig for vindkraft), dårleg for industri og andre forbrukarar.


Magnus Marsdal, leiar i Manifest Tankesmie er heilt klår i sin dom i Nettavisen

Skrinlegg NorthConnect

- Utenlandskablene fjerner nemlig den naturlige begrensningen på uhemmet markedsflyt av kraft mellom Norge og EU. Jo friere strømmen flyter ut av landet, jo mer blir norske husstander og virksomheter nødt til å betale EU-priser for å få tak i elektrisitet. Selgeren sender jo varen dit hvor prisen er høyest, hvis han kan, skriver Magnus Marsdal i dette innlegget."


Norsk industri til Teknisk Ukeblad:

Kabel til Skottland kan påføre industrien én milliard i høyere strømregning

– Det betyr betydelig verre rammebetingelser for industrien.