18.11.2019 sendte Kabelaksjonen ut pressemelding om en tendensiøst utformet meningsmåling utformet av Norstat for ukjent oppdragsgiver. Målsettingen er åpenbart å få fram en positiv holdning til nye utenlandskabler og eksport av elektrisk kraft.

Bestillingsverk for utenlandskabler

Meningsmålingen om utenlandskabler som for tiden blir utført av Norstat, er utformet for å kunne få et resultat som viser at er en positiv holdning i befolkningen for nye utenlandskabler. Kritisk syn på kablene skal ikke komme fram i undersøkelsen. Spørsmålene er sterkt ledende, ved hjelp av ensidige og omdiskuterte påstander for å gi de svarene den ukjente oppdragsgiveren vil ha.

Kabelaksjonen ser dette som en så slett og tendensiøst utformet meningsmåling at det er grunn til å stille spørsmål ved Norstat som seriøst meningsmålingsinstitutt. Vi vil i tillegg advare mot å tro på denne meningsmålingen når resultatene blir offentliggjort.

Et eksempel er spørsmålet om den sterkt omdiskuterte kabelen NorthConnect som det er søkt om konsesjon for:

«En av kraftkablene som er under planlegging skal gå fra Norge til Skottland og kan bidra til utslippskutt i Skottland tilsvarende 1 millioner privatbiler. Samtidig kan kabelen føre til at strømprisen i Norge øker med om lag 100 kroner i året for en vanlig familie. Hvor enig eller uenig er du i at Norge bør bygge en slik kabel?» Enig, litt enig etc.?

Det er en drøy påstand, uten dokumentasjon, at kabelen vil føre til et slikt utslippskutt i Skottland, og det er høyst sannsynlig at strømprisen i Norge vil øke langt mer enn det som blir påstått, ettersom strømprisen i Storbritannia er langt høyere enn i Norge.

Et annet eksempel stiller opp bare ett alternativ, som er sterkt ledende:

«Norge produserer i dag mer fornybar energi enn vi bruker.

Mener du Norge bør bygge kraftkabler som kan brukes til å selge fornybar kraft til Europa, hvis det gjør at klimagassutslippene går ned i andre land?» Ja eller Nei?

I begge disse eksemplene er det ikke satt opp alternativer, som at strømmen kunne ha blitt brukt til å fase ut fossil energi i Norge med større klimavirkning, eller til å sikre/ bygge ut mer kraftforedlende industri i Norge med langt lavere utslipp av klimagasser enn i andre land. Det heller ikke informert om negative konsekvenser for naturen gjennom effektkjøring av norske kraftverk som vil øke på grunn av utenlandskablene, og som fører til raske endringer i vannføringen i elvene.

Kabelaksjonen vil blant annet framheve

  • Kraftforedlende industri har lav strømpris som en viktig konkurransefordel, denne vil forsvinne ved omfattende bygging av kraftkabler til utlandet. Strømprisene i Europa blir «importert». Mens de viktigste konkurrentene, som befinner seg i Midtøsten og Asia sitter igjen som vinnerne. Dette gir risiko for utflagging av produksjon til land med langt høyere utslipp av klimagasser. Det er i tillegg negativt for arbeidsplasser og distriktskommuner.
  • Den sterke bygginga av kraftkabler til utlandet, og dermed import av høyere energipris, er også grunnlaget for det sterke presset for utbyggingen av vindkraft i norsk natur, som det er stor folkelig motstand mot.
  • De mange utenlandskablene fører til langt sterkere «effektkjøring» av vannkraftverkene, med raske endringer i vannføringa i elvene, til skade for livet der.

 

Kabelaksjonen er et samarbeid mellom Naturvernforbundene og tillitsvalgte i kraftforedlende industri i Midt Norge. Se: www.kabelaksjonen.no

Leder av kabelaksjonen og
Tillitsvalgt i Orkla Kjemiske Arbeiderforening
Jan Haugen

95072902
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Nestleder i kabelaksjonen og
Leder av Naturvernforbundet i Trøndelag
Magne Vågsland

92624086
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

To døme på dei sterkt leiande spørsmåla, der ein ikkje la inn andre alternativ:

 


 

Når det gjeld industrien og klimagass, så er det tydelegvis ikkje andre alternativ enn å akseptere at elprisen går opp, eller at ein ikkje gjer noko.

Langsiktige kraftavtalar der ein del av avtalen er at det skal bli investert i energisparande tiltak etc, er ikkje eit alternativ.