Kommentar i Nationen 26.06.2019:

Hvorfor utsetter energiministeren NorthConnect til etter valget? Det ligger en ufrisk eim over norsk kraftpolitikk.