Les aksjonsgrunnlaget: Stans nye utenlandskabler

 

I 2013 var Tord Lien (FrP) olje- og energiminister, og gjekk sterkt inn for å realisere fleire utanlandskablar. Han erklærte at kablane var viktige for å få opp prisen på elektrisk kraft. Dette skulle leggja til rette for storstilt utbygging av vindkraft i Noreg. I 2021 er han stolt av det han har fått til.


14.07.2021 har Nationen eit oppslag om dette, der Tord Lien (i dag regiondirektør i Trøndelag for NHO) blir spurd om korleis han ser på dette i dag.

Men først, korleis har det gått med elprisen?

Nationens kommentar:

"I Statnetts egne konsesjonssøknad for kablene ble det anslått en prisøkning på mellom 2,5 og 4 øre kilowattimen fram mot 2020.
I dag er fasiten klar: Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2021 har strømprisene økt med over 20 øre kilowattimen."

Liens svar til Nationen i 2021:

"- Gi meg gjerne skylden
Han sier at han er stolt over å ha fått på plass en slik storsatsing på fornybar energi, som strømkablene har lagt til rette for.
- Vi måtte få til en økning i strømprisene for å få på plass den satsingen i fornybar energi som vi ser nå, sier Lien."

To spørsmål

  1. Tysklandskabelen og Englandskabelen har ført til prisauke, slik alle visste på førehand. Korleis har dette påverka framtidsutsiktene for kraftforedlande industri?
  2. Er FrP, som parti, samd i Tord Liens oppsummering om at prisauken og den kraftige utbygginga av vindkraft på land har vore eintydig bra?