Les aksjonsgrunnlaget: Stans nye utenlandskabler

 

Montel skriv 13.04.2021:
"Den nye Nordlink-kabelen til Tyskland og den kommende Englands-kabelen har gitt vannkraftprodusentene klare incentiver til å spare på vannet, noe som har gitt et markant kraftprisløft i Sør-Norge."

"De høye prisene i Sør-Norge kommer til tross for at fyllingsgraden i Norge er svært god for sesongen med 45,9 prosent i forrige uke, godt over medianen på 36,3 prosent, ifølge NVE."

Med andre ord, sjølv om det var tilstrekkeleg vatn lagra i magasina i Sør Noreg, så produserte ikkje vasskraftprodusentane frå magasin, fordi det var mykje meir å tene på å halda prisen oppe, og der spela Tysklandskabelen ei rolle med å kople sør-norsk pris til tysk pris. Når Englandskabelen kjem i drift, så kan dette gje eit enno større utslag.

Lenke til oppslaget i Montel