Les aksjonsgrunnlaget: Stans nye utenlandskabler

 

Montel skriv 13.04.2021:
"Den nye Nordlink-kabelen til Tyskland og den kommende Englands-kabelen har gitt vannkraftprodusentene klare incentiver til å spare på vannet, noe som har gitt et markant kraftprisløft i Sør-Norge."

"De høye prisene i Sør-Norge kommer til tross for at fyllingsgraden i Norge er svært god for sesongen med 45,9 prosent i forrige uke, godt over medianen på 36,3 prosent, ifølge NVE."

Fredag 9/4-21 vedtok regjeringa ein lovproposisjon for oversending til Stortinget, om endringar i energilova.

Der vrir dei seg unna, så langt som mogleg det pålegget dei fekk frå Stortinget, om at det er Statkraft som skal eige og drifte utanlandskablar, og opnar for NorthConnect utan Statnett. Kva gjer opposisjonen med dette?

I 2019 dro ungdomspolitikarar frå AUF, Grønn Ungdom, Unge Høyre og Natur og Ungdom på 5 dagers tur til Storbritannia, betalt av NorthConnect. I etterkant vart det laga promoteringsvido for NorthConnect med ungdomane. 30.04.2020 slo Partilovnemnda fast at dette var ulovleg smøretur for AUF, Grønn Ungdom og Høyre, som må betale attende turens kostnad, ca 15.000 - 20.000/ person. For Natur og Ungdom var det ikkje formelt sett ulovleg, men fortsatt deltaking på ein tur der formålet var å kjøpe politisk støtte til eit omstridt kabelprosjekt.